عربی / انگلیسی

تاریخچه مدیریت

دکتر غلامرضا جمشیدی

از 1402/04/21 تا کنون

 

مهندس عبدالرضا جوانمردی

مهندس عبدالرضا جوانمردی

از 1398/04/01 تا 1402/04/20

 

دکتر مسعود جمشیدی

دکتر مسعود جمشیدی

از 1386/09/19 تا 1398/03/31