امیرالمومنین علی (ع) :

خَیرُ الناسِ مَن نَفَعَ النّاس

بهترین مردم کسی است که نفع رساننده مردم باشد.