عربی / انگلیسی

پیامبر اکرم (ص) :

یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا یَشاءُ بِقُدْرَتِهِ وَ یَحْکُــمُ مَـــا یُــرِیــــدُ بِعِـزَّتِــهِ

انجام دهد خدا هر چه را خواهد به قدرتش و حکم کند هر چه خـــــــواهـــد بــــــه عــــــزتـــــش.