عربی / انگلیسی

وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ

چــه کســـی از خـــدا بـــه عهدش وفادار تر است؟!