عربی / انگلیسی

وَلَــــنْ تَجِــــدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا

و هرگز جز خدا پناهی نخواهی یافت.