عربی / انگلیسی

امام جواد (ع) :

لَوْسَكَتَ الْجاهِلُ مَا اخْتَلَفَ النّاسُ

چنـانچـــه افـــــراد جاهـــــل، سـاكت باشند، مـردم دچار اخـتـلافـــات نمــی شــونــد.