عربی / انگلیسی

وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

 

اگر خدا برای تو خیری بخواهد، هیچکس نمی تواند مانع لطفش شود.