عربی / انگلیسی

نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پارس جنوبی در عسلویه

بازدید دکتر جمشیدی، نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی هنگام از پانزدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی پارس جنوبی در عسلویه

بهمن ۱۴۰۲