عربی / انگلیسی

نمایشگاه اوراسیا

 

بازدید نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی هنگام جناب آقای دکتر جمشیدی از دومین نمایشگاه تخصصی اوراسیا

دی ماه ۱۴۰۲