موقعیت جغرافیایی

طرح آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (فاز 2 طرح‌های پتروشیمی) در حال احداث است. شرکت هنگام از شرق به آبگیر پتروشیمی‌دماوند، از غرب به شرکت کود اوره هرمز، از شمال به پتروشیمی‌ مرجان و از جنوب به دریای خلیج فارس منتهی می‌گردد.

مساحت‌این طرح بالغ بر 25 هکتار است و شامل واحد آمونیاک، واحد اوره وگرانول، آفسایت و ساختمآن‌های صنعتی و غیر صنعتی می‌باشد.

آفسایت‌این طرح شامل انبارهای اوره، مخازن آمونیاک، واحد تصفیه، برج‌های خنک‌کننده و واحد حمل و بسته بندی اوره می‌باشد.