عربی / انگلیسی

مناقصه خرید تجهیزات جانبی مربوط به کنترل ولو های فشار و دمای بالا شامل رله های نیو ماتیکی، رگولاتور و ولوم بوستر شرکت پتروشیمی هنگام