فراخوان صاحبان ایده های نو آورانه و فناورانه صنعت پتروشیمی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای شناسایی و حمایت از جوانان خلاق  ودانش آموختگان  دعوت میکند  رزومه و سوابق پژوهشی  خود را تا پایان بهمن ماه 1399 به آدرس RTECH@PGOIC.IR ارسال کنند.

اشتراک گذاری