رها سازی پرنده شکاری پیغو

این پرنده ی زیبا، چالاک، باهوش و توانمند در شکار،  در قسمتی از سایه بان شلتر واحد پالیشر وارد سایت شده بود، بطوری که راه خروجی را گم کرده بود و پس از گذشت یک‌روز‌ با کمک اتش نشانان بصورت زنده و بدون  آسیب  دیدن  به این پرنده با هماهنگی‌ واحد محیط زیست پتروشیمی هنگام به ایستگاه تحقیقات زیست محیطی عسلویه تحویل داده شد.

اين پرنده از تیره قوشیان و سرده قرقی‌ها با دم بلند، بال‌های کوتاه و گرد است. دم کوتاه‌تر، بال‌های درازتر و نوک‌تیزتر، اين پرنده را از قرقی‌ها متمايز مي‌كند و همین مشخصات ظاهری آنها را نيز شبيه شاهین مي‌كند.

این پرنده توسط   پرسنل  واحد محیط زیست این شرکت امروز به دل طبیعت بازگشت .

 

اشتراک گذاری