جلسه هماهنگی مراسم عملیات راه اندازی واحد آمونیاک شرکت پتروشیمی هنگام

جلسه هماهنگی مراسم عملیات افتتاح و راه اندازی واحد آمونیاک شرکت پتروشیمی هنگام با حضور مدیران ارشد این شرکت و شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد و همچنین نمایندگان روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور آقای دکتر جمشیدی مدیر عامل شرکت پتروشیمی هنگام و آقای دکتر شیخان مدیرعامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد همراه بود، در خصوص افتتاح واحد آمونیاک شرکت پتروشیمی هنگام به ارائه طریق و اخذ تمهیدات و تصمیمات لازم پرداخته و مقرر گردید کلیه موارد مطروحه در این خصوص با هماهنگی روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس اقدام و صورت پذیرد.

اشتراک گذاری