بیانیه های مدیریت

چشم انداز

تبدیل شدن به یک برند جهانی در بازار اوره و آمونیاک در افق 1404

 

ماموریت

با دستیابی به حداکثر ارزش افزوده با به‌کارگیری حداقل منابع در زمان پروژه و پس از آن، افزایش سهم بازار در رقابت با سایر شرکت‌های داخلی و خارجی،پایداری تولید،با تکیه برارزش‌های انسانی و اخلاق،خلاقیت و نوآوری محیطی را فراهم آوریم که همگان به کارکردن در آن افتخار کنند و باعث ارتقای سطح رضایتمندی ذی‌نفعان شود.

 

ارزش‌های سازمانی

خلاقیت و نوآوری، مسئولیت‌پذیری و صداقت، شفافیت و رضایت، وفای به عهد

 

اهداف کلان

ایجاد بیشترین ارزش افزوده از منابع موجود، سودآوری حداکثری طرح، افزایش سهم بازار، دستیابی به سازمانی یادگیرنده و دانش‌بنیان