برگزاری نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

در راستای  حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی 27 لغایت 29 بهمن ماه در جزیره کیش نمایشگاه و همایش تخصصی برگزار می‌گردد.

اشتراک گذاری