برگزاری مجمع عمومی سالیانه

از کلیه سهامداران محترم شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص) دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی  سالیانه که روز یکشنبه مورخ 1401/03/25، راس ساعت 10صبح در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس حضور بهم رسانند.

اشتراک گذاری