عربی / انگلیسی

آگهی مناقصه خرید دستگاه فلومیتر پرتابل برند Flexim شرکت پتروشیمی هنگام