آموزش HSE

طرح آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام یکی از شرکت‌های فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است که در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (فاز 2 طرح‌های پتروشیمی) در حال احداث است، ظرفیت تولید آمونیاک  شرکت  726  هزار تن  و ظرفیت تولید اوره آن یک میلیون و 155 هزار تن در سال است.

شرکت پتروشیمی هنگام برای انجام مقاصد و عملیات موضوع شرکت، پایبندی به اصول ذیل را سرلوحه عملکرد خود در ستاد و همچنین منطقه عملیاتی عسلویه قرار داده است :

  • حفظ و ارتقاء سلامت نیروی انسانی
  • رعایت و توجه به الزامات ایمنی در تمامی مراحل پروژه، تولید و عملیات
  • حفاظت و صیانت از محیط زیست و مدیریت اثرات ناشی از اجرای پروژه ها و فعالیت‌ها
  • توجه به اصول پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در راستای حفاظت از تاسیسات و سرمایه‌های ملی
  • مدیریت بر مبنای فرایندها در تمامی سطوح، با نگرش سیستمی
  • مدیریت ریسک در کلیه فرایندها به منظور تولید ایمن و پایدار
  • ارتقاء فرهنگ HSE و بهبود عملکرد از طریق توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای، آگاهی و تجربه
  • انطباق با قوانین و مقررات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی
  • بهبود عملکرد در حوزه پیمانکاری از طریق شناسایی، انتخاب و نظارت بر پیمانکاران
  • تعامل با ذینفعان از طریق توسعه پایدار و ارزش‌آفرینی بیشینه و فزاینده

تخصیص منابع مورد نیاز به منظور استقرار و بهبود نظام مدیریت HSE