انجام طراحی و مهندسی اصولی ریفورمر اولیه برای اولین بار در ایران 

انجام طراحی و ساخت سبد کانورتور آمونیاک توسط سازندگان داخلی 

ساخت مشعل ریفورمر ثانویه علیرغم عدم همکاری صاحب لیسانس واحد آمونیاک

افزایش ظرفیت واحد اوره از 3250 تن به 3500 تن در روز و حذف تخلیه 175 تن در روز گاز CO2 به محیط

 تصمیم بر استفاده حداکثری از کاتالیستهای ساخت داخل در واحد آمونیاک
 

تمـاس با مـا

دفتر مرکزی:
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، ساختمان شماره 22، طبقه 4، واحد 16

کد پستی: 1513643911

تلفن: 88707396، 88554786-021

نمابر: 88554807-021

کارگاه: 
عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز 2 پتروشیمی ها، بعد از پتروشیمی مروارید
کدپستی: 7511811360

تلفن: 6-37293300-077

نمابر: 37293280-077

وب سایت: www.hengampc.net

ایمیل: info@hengampc.net

تلفن:

          تهران : 88707396، 88554786-021

       عسلویه:   6-37293300-077

نمابر:

       تهران:       88554786-021

                      021-88707396

      عسلویه:      37293280-077

 

وب سایت: www.hengampc.com

ایمیل: info@hengampc.net

 

نقشه