فرم نظام پیشنهادها

پیشنهادهای حتی کوچک شما ،
می تواند بسیار اثربخش و ارزشمند باشد ؛ حتما آنها را ارسال نمایید. از زمانی که برای ارائه و ثبت پیشنهاد خود اختصاص می دهید از شما متشکریم.
پیشنهاد دهنده
منتظر نظرات و پیشنهادهای ارزشمند شما همکاران گرامی هستیم.

تمـاس با مـا

دفتر مرکزی:
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، ساختمان شماره 22، طبقه 4، واحد 16

کد پستی: 1513643911

تلفن: 88707396، 88554786-021

نمابر: 88554807-021

کارگاه: 
عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز 2 پتروشیمی ها، بعد از پتروشیمی مروارید
کدپستی: 7511811360

تلفن: 6-37293300-077

نمابر: 37293280-077

وب سایت: www.hengampc.net

ایمیل: info@hengampc.net

تلفن:

          تهران : 88707396، 88554786-021

       عسلویه:   6-37293300-077

نمابر:

       تهران:       88554786-021

                      021-88707396

      عسلویه:      37293280-077

 

وب سایت: www.hengampc.com

ایمیل: info@hengampc.net

 

نقشه