واحد اوره و گرانول

واحد اوره و گرانول دارای ابعاد 146 m* 83 m می باشد که مساحتی حدود 1.2 هکتار را داراست.

واحد اوره و گرانول

شرح فرآیند:

اوره از ترکیب آمونیاک مایع و دی اکسید کربن گازی تولید می شود. در راکتور اوره در اثر واکنش آمونیاک و دی اکسید کربن، ابتدا کربومات آمونیوم تشکیل شده و پس از آن بخشی از کربومات آمونیوم به آب و اوره تبدیلمی گردد. 

محلول خروجی از راکتور اوره در چندین مرحله خالص سازی شده و پس از خالص سازی، تغلیظ شده و به غلظت 97 درصد وزنی می رسد و به واحد گرانول جهت دانه بندی ارسال می گردد. اوره گرانول توسط تسمه نقاله (Conveyer) به انبار های اوره و یا واحد بسته بندی ارسال می گردد. تولید روزانه واحد 3500 تن می باشد. (تولید سالانه: 1155000 تن)

 

تمـاس با مـا

دفتر مرکزی:
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، ساختمان شماره 22، طبقه 4، واحد 16

کد پستی: 1513643911

تلفن: 88707396، 88554786-021

نمابر: 88554807-021

کارگاه: 
عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز 2 پتروشیمی ها، بعد از پتروشیمی مروارید
کدپستی: 7511811360

تلفن: 6-37293300-077

نمابر: 37293280-077

وب سایت: www.hengampc.net

ایمیل: info@hengampc.net

تلفن:

          تهران : 88707396، 88554786-021

       عسلویه:   6-37293300-077

نمابر:

       تهران:       88554786-021

                      021-88707396

      عسلویه:      37293280-077

 

وب سایت: www.hengampc.com

ایمیل: info@hengampc.net

 

نقشه