واحد آمونیاک

واحد آمونیاک دارای ابعاد 117 m* 183 m می باشد که مساحتی حدود 2 هکتار را داراست.

واحد آمونیاک

شرح مختصری از فرآیند واحد:

  • خوراک (گاز طبیعی)، 

در بخش سولفور زدایی تا سطح  ppb(یک قسمت در بیلیون) سولفور زدایی (گوگردزدایی) می شود.

  • خوراک سولفور زدایی شده، با بخار و هوا به گاز سنتز خام (گاز فرآیند) تبدیل می شود. عمدتاً این گاز حاوی هیدروژن، نیتروژن، دی اکسید کربن(CO2)، مونوکسید کربن(CO) و بخار است.
  • در بخش تصفیه گاز، CO ابتدا به CO2 تبدیل می گردد و سپس، در بخش حذف CO2، CO2 از گاز فرآیند حذف می شود و به واحد اوره ارسال می گردد.
  • گاز سنتز تصفیه شده( حاوی گاز هیدروژن و نیتروژن)، فشرده می گردد و سپس به لوپ سنتز آمونیاک، جایی که گاز سنتز به آمونیاک تبدیل می گردد، فرستاده می شود.آمونیاک از واکنش بین گازهای نیتروژن و هیدروژن در راکتور آمونیاک، تولید می شود.
  • آمونیاک مورد نیاز واحد اوره به آن واحد ارسال شده و مازاد آن در مخازن آمونیاک (که در Off site قرار دارد) جهت ذخیره سازی فرستاده می شود. تولید روزانه واحد آمونیاک 2200 تن آمونیاک با درصد خلوص99.9  درصد وزنی می باشد.(تولید سالانه: 726000 تن)

تمـاس با مـا

دفتر مرکزی:
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، ساختمان شماره 22، طبقه 4، واحد 16

کد پستی: 1513643911

تلفن: 88707396، 88554786-021

نمابر: 88554807-021

کارگاه: 
عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز 2 پتروشیمی ها، بعد از پتروشیمی مروارید
کدپستی: 7511811360

تلفن: 6-37293300-077

نمابر: 37293280-077

وب سایت: www.hengampc.net

ایمیل: info@hengampc.net

تلفن:

          تهران : 88707396، 88554786-021

       عسلویه:   6-37293300-077

نمابر:

       تهران:       88554786-021

                      021-88707396

      عسلویه:      37293280-077

 

وب سایت: www.hengampc.com

ایمیل: info@hengampc.net

 

نقشه