درباره پتروشیمی هنگام

طرح پتروشیمی هنگام از ابتدا تاکنون

 

شرکت پتروشیمی هنگام یکی از شرکتهای مجری طرح اوره و آمونیاک در منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس ( فاز دوم طرحهای توسعه پتروشیمی در عسلویه) می باشد که به پیشنهاد سرمایه گذار خارجی (شرکت دولتی پوپوک اندونزی) در تاریخ 1386/9/19 و با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال در اداره کل ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. در زمان تاسیس 50 % سهام متعلق به شرکت پوپوک اندونزی و مابقی متعلق به سهامداران ایرانی (شرکت ان.پی.سی. اینترنشنال و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی) بود. در خرداد سال 1387 قرارداد خرید لیسانس و بسته مهندسی پایه واحد آمونیاک با ظرفیت 2200 تن در روز باشرکت هالدرتاپسو دانمارک و در آبانماه همان سال قرارداد خرید لیسانس و بسته مهندسی پایه واحد اوره با ظرفیت 3250 تن در روز با شرکت سایپم ایتالیا منعقد گردید. قرارداد EPC نیز با شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک) در خرداد 1390 منعقد گردید با اینحال در مهر ماه همان سال بدلیل فشارهای سیاسی شرکت سایپم بطور یکجانبه قرارداد خرید لیسانس و مهدسی پایه واحد اوره را فسخ و کلیه همکاریهای خود با ایران را متوقف نمود.

شرکت پوپوک اندونزی که در ابتدا متولی اجرای طرح بود بدلیل فشارهای سیاسی، هیچگونه مشارکتی در تامین هزینه های طرح نداشت و بجز سرمایه اولیه جهت تاسیس شرکت هیچ وجه دیگری را تامین ننمود تا جاییکه بطور رسمی در سال 1392 خواستار کاهش میزان مشارکت 50درصدی خود شد. در پی درخواست طرف خارجی جلسه مجمع جهت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 20 میلیارد ریال به 1500 میلیارد ریال تشکیل و بدلیل عدم مشارکت شرکت پوپوک در افزایش سرمایه، سهام این شرکت به حدود 5 درصد تنزل یافت. در پی افزایش سرمایه انجام شده و تغییرات در ترکیب هیات مدیره و سهامداران (که تا قبل از آن در کنترل طرف خارجی بود)، مجوز خرید زمین طرح از هیات مدیره اخذ و در همان سال 1392 قرارداد خرید زمین طرح با شرکت ملی صنایع پتروشیمی منعقد گردید. از آنجاییکه نیمی از مساحت 25 هکتاری زمین از دریا استحصال شده بود و در زمان تحویل زمین عملیات خاکریزی و تحکیم زمین کامل نشده بود، پتروشیمی هنگام قرارداد انجام عملیات خاکریزی، تحکیم و آماده سازی زمین را با پیمانکار منعقد نمود. بعد از آماده سازی زمین و انجام مذاکرات فشرده قراردادی با پیمانکار EPC جهت شروع کلیه فعالیتهای اجرایی در زمین طرح، در نهایت در نیمه اول سال 1394 قرارداد EPC بدون فراهم شدن خط اعتباری و فاینانس و صرفاً به پشتوانه تامین مالی از طریق سهامداران، موثر و پیمانکار موظف شد در مقابل صورت وضعیتهای پرداختی حداکثر جبهه های کاری طرح را فعال نماید.

پس از برجام، شرکت سایپم نیز همکاریهای خود با پتروشیمی هنگام را از سرگرفت و در نهایت مقرر گردید تکنولوژی جدید واحد اوره با ظرفیت 3500 تن در روز را در اختیار پتروشیمی هنگام قراردهد که از ویزگیهای آن راندمان بالاتر واحد اوره و همچنین حذف انتشار روزانه 175 تن گاز دی اکسید کربن به اتمسفر بود که به لحاظ محیط زیستی دستاورد بزرگی برای پتروشیمی هنگام محسوب می گردید. همچنین با افزایش سرمایه دوم از 1500 میلیارد ریال به 3000 میلیارد ریال و انتقال سهام مالکیت از شرکت ان. پی. سی اینترنشنال به شرکت هلدینگ خلیج فارس، این هلدینگ مالکیت حدود 98.7% از سهام شرکت پتروشیمی هنگام را در اختیار گرفت. در آخرین افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی هنگام در سال 1396، سرمایه شرکت از 3000 میلیارد ریال به 6000 میلیارد ریال افزایش یافت. با این افزایش سرمایه شرکت هلدینگ خلیج فارس هم اکنون مالکیت حدود 99.31% از سهام شرکت پتروشیمی هنگام را در اختیار دارد.

خوشبختانه طبق آخرین بروزرسانی امکان سنجی طرح، اقتصاد طرح مناسب و نرخ بازگشت سرمایه آن حدود 20% می باشد. بدلیل محدودیتهای تامین مالی و در اوایل سال 1395 مقرر گردید که فعالیتهای اجرایی طرح با اولویت تکمیل واحد آمونیاک پیگیری شود. متعاقبا طرح پتروشیمی هنگام فازبندی و در قالب دو فاز تعریف گردید. فاز اول شامل واحد آمونیاک، یوتیلیتی های مورد نیاز واحد آمونیاک (که در تعهد پتروشمی دماوند می باشد)، آفسایت و اسکله ( که در تعهد شرکت ملی صنایع پتروشمی می باشد) با اولویت اول اجرایی و فاز دوم شامل واحد اوره، تعدادی از ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی و ... بعنوان اولویت اجرایی دوم.

 

 

تمـاس با مـا

دفتر مرکزی:
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، ساختمان شماره 22، طبقه 4، واحد 16

کد پستی: 1513643911

تلفن: 88707396، 88554786-021

نمابر: 88554807-021

کارگاه: 
عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز 2 پتروشیمی ها، بعد از پتروشیمی مروارید
کدپستی: 7511811360

تلفن: 6-37293300-077

نمابر: 37293280-077

وب سایت: www.hengampc.net

ایمیل: info@hengampc.net

تلفن:

          تهران : 88707396، 88554786-021

       عسلویه:   6-37293300-077

نمابر:

       تهران:       88554786-021

                      021-88707396

      عسلویه:      37293280-077

 

وب سایت: www.hengampc.com

ایمیل: info@hengampc.net

 

نقشه