عنوان نوع تاریخ انتشار
مناقصه خرید رادهای خام فلزی جهت ساخت قطعات کارگاه مرکزی شرکت پتروشیمی هنگام مناقصه 1402/09/19
مناقصه خرید پمپ هیدرولیک و ابزارآلات هیدرولیک تعمیرات مکانیک شرکت پتروشیمی هنگام مناقصه 1402/09/19
مناقصه خرید دستگاه سنگ مغناطیسی ( با ابعاد میز تست 600* 300میلی متر) شرکت پتروشیمی هنگام مناقصه 1402/09/19
مناقصه خرید ربات هوشمند آتش نشان ضد انفجار شرکت پتروشیمی هنگام مناقصه 1402/08/24
مناقصه خرید خدمات درمانی برای درمانگاه شرکت پتروشیمی هنگام مناقصه 1402/08/18
مناقصه خرید میز تست افقی 350 تن کارگاه مرکزی شرکت پتروشیمی هنگام مناقصه 1402/08/17
مناقصه خرید خودرو آتش نشانی فوماتیک سنگین شرکت پتروشیمی هنگام مناقصه 1402/08/02
مناقصه خرید کنسانتره فوم AR-AFFF آتش نشانی شرکت پتروشیمی هنگام مناقصه 1402/08/02
مناقصه خرید ربات هوشمند آتش نشان ضد انفجار شرکت پتروشیمی هنگام مناقصه 1402/08/02
مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات شرکت پتروشیمی هنگام مناقصه 1402/07/23
مزایده فروش اقلام ضایعاتی مزایده 1402/05/04
جدول ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه محوطه سازی مناقصه 1402/04/31
سوئیچگیر و باس داکت پست برق 4 اسکله صادراتی مناقصه 1402/04/04
مناقصه AC/DC UPS پست برق خط برق آمونیاک صادراتی مناقصه 1402/03/21