پتروشیمی هنگام اولین گام را برای پیش راه‌اندازی برداشت

1399/12/14
تصویر

<p>&nbsp;با ورود برق فشار متوسط ۲۰ کیلو ولت به تابلوهای پست برق واحد آمونیاک پتروشیمی هنگام از&nbsp;</p><p>پست شماره چهار پتروشیمی دماوند،اولین اقدام در راستای پیش راه‌اندازی این طرح انجام شد.</p><p>به گزارش روابط عمومی پتروشیمی هنگام، برق‌دار کردن تابلوهای عایق هوایی ۴۰۰ ولت،&nbsp;</p><p>راه اندازی سیستم&nbsp; تهویه، روشنایی محوطه سایت و در سرویس قرار گرفتن سیستم کولینگ</p><p>&nbsp;از دیگر اقدامات پتر‌وشیمی هنگام در مرحله پیش راه‌اندازی است که در آینده‌ای نزدیک انجام خواهد شد</p>

نظرات

  • تصویر
    علیرضا جمشید نیا 08:34   1399/12/14 پاسخ
    بسیار عالی به امید راه اندازی تمام مجتمع پتروشیمی هنگام