در مسیر راه اندازی

1401/12/14
تصویر

<p><span style="background-color:white;color:#222222;">به گزارش روابط عمومی پتروشیمی هنگام، پس از قرار گرفتن اولین قطعه فلر در محل نصب در&nbsp;</span></p><p><span style="background-color:white;color:#222222;">هفتم بهمن ماه، با تلاش پرسنل این شرکت و گذشت تنها یک ماه، در یک رکورد بی‌نظیر، کلیه فعالیت‌های اجرایی در هفتم اسفند ماه به اتمام رسید و پس از&nbsp;</span></p><p><span style="background-color:white;color:#222222;">یک روز با رفع مشکلات مکانیکی، این تیم توانستند باتزریق گاز، آتش فلر را روشن کنند.</span><br><span style="background-color:white;color:#222222;">تیم اجرایی توانست مطابق با برنامه‌ریزی صورت گرفته برای دهم اسفند ماه با تزریق گاز خوراک به واحد سولفید زدایی، این طرح بزرگ را در مسیر راه اندازی واحد فرایندی خود قرار دهد.</span></p>

نظرات