برگزاری نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

1399/11/10
تصویر

<p>در راستای &nbsp;حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی 27 لغایت 29 بهمن ماه در جزیره کیش نمایشگاه و همایش تخصصی برگزار می‌گردد. &nbsp;&nbsp;</p>

نظرات