بیست و ششمین نمایشگاه نفت ،گاز، پتروشیمی

1401/02/31
تصویر

<p>شرکت پتروشیمی هنگام در راستای ارتباط متسقیم مدیران با مشتریان و شناسایی شرکت های برتر در بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی حضور یافت</p>

نظرات