ویدئو ها

  • حضور شرکت پتروشیمی هنگام در همایش پتروفن در راستای تامین نیاز های فناورانه و دانش بنیان آذر ماه سال 1402
  • بازدید نائب رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پتروشیمی هنگام از دومین نمایشگاه تخصصی اوراسیا آذر ماه سال 1402