کارکنان - نمایش درختی

فهرست کارکنان

موردی برای نمایش وجود ندارد.

نمایش درختی چارت و کارکنان

فهرست کارکنان بر اساس گروه بندی

مصطفی چراغچی

مصطفی چراغچی

مصطفی چراغچی
محمد حسن گنجه

محمد حسن گنجه

محمد حسن گنجه
هادی شیرپور

هادی شیرپور

هادی شیرپور
غلامرضا یعقوب زاده

غلامرضا یعقوب زاده

غلامرضا یعقوب زاده
رحمان منصوریان

رحمان منصوریان

رحمان منصوریان
مسلم جوکار

مسلم جوکار

مسلم جوکار
رامین مهرپویا

رامین مهرپویا

رامین مهرپویا
احمد افروغ

احمد افروغ

احمد افروغ
مهشید پیرهادی

مهشید پیرهادی

مهشیدپیرهادی
ابوالفضل فتح الهی

ابوالفضل فتح الهی

ابوالفضل فتح الهی
رسانه جدید

بابک عاشوردهی

بابک عاشوردهی
امیر مسعود جمشیدی

امیر مسعود جمشیدی

امیر مسعود جمشیدی

تمـاس با مـا

دفتر مرکزی:
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، ساختمان شماره 22، طبقه 4، واحد 16

کد پستی: 1513643911

تلفن: 88707396، 88554786-021

نمابر: 88554807-021

کارگاه: 
عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز 2 پتروشیمی ها، بعد از پتروشیمی مروارید
کدپستی: 7511811360

تلفن: 6-37293300-077

نمابر: 37293280-077

وب سایت: www.hengampc.net

ایمیل: info@hengampc.net

تلفن:

          تهران : 88707396، 88554786-021

       عسلویه:   6-37293300-077

نمابر:

       تهران:        88554807-021

      عسلویه:      37293280-077

 

وب سایت: www.hengampc.com

ایمیل: info@hengampc.net

 

نقشه